Ormarići sa automatikom

Ekoterm2001 - Grejanje za XXI vek

Specijalno su prilagođeni svakoj vrsti kotla/grejača.

Elektro ormarić
1K - 25 A - 5 kW

Elektro ormarić 1K-25A

Elektro ormarić
2K - 16 A - 7 kW

Elektro ormarić 2K- 16A

Elektro ormarić
3K - 25 A - 15 kW

Elektro ormarić 3K- 25A

Elektro ormarić
3K - 40 A - 21 kW

Elektro ormarić 3K-40A

Elektro ormarić
3K - 50 A - 30 kW

Elektro ormarić 3K- 50A

Sastoji se iz sledećih elemenata:

  • Plastični ormarić;
  • Kontakt sklopka;
  • Ampermetar;
  • Automatski osigurači;
  • Signalne lampice.

U ovaj ormarić se priključuje:

  • Kotao;
  • Cirkulaciona pumpa;
  • Nalegajući termostat;
  • Sobni termostat;
  • Signalne lampice.

Socialne mreže