Hemikalije - antifrizi i oprema

Punjenje sistema: Propilen glikol/FE-1 /-40⁰C

Filling the system: Propilen glikol/FE-1 /-40C

Tečnost za punjenje isključivo sistema sa razmenjivačima toplote – primarni sistemi.

Koncentracija tečnosti radi se u zavisnosti od vrste kotla koji se nalazi u sistemu (posebna koncentracija za svaku vrstu kotla). U porudžbini kupac mora tačno navesti snagu kotla za koji je potrebna tečnost FE-1.

Punjenje sistema: Propilen glikol FE-3 /-40⁰C

TEČNOST ZA PUNJENJE SISTEMA BEZ RAZMENJIVAČA TOPLOTE (PRIMARNIH I SEKUNDARNIH SISTEMA)

Filling the system: Propilen glikol/FE-1 /-40C

Propilen glikol FE-3 koristi se u sistemima gde ne postoji primarni i sekundarni sistem (bez razmenjivača toplote). Propilen glikol FE-3, kao i Propilen glikol FE-1, sadrži precizno izbalansirane aditive koji štite jonizujući sistem grejanja od negativnih uticaja. Nakon višegodišnjeg ispitivanja i brojnih eksperimenata u laboratorijama firme „Ekoterm 2001“, nastala je tečnost Propilen glikol FE-3, koja je u potpunosti ekološka. Isporučuje se kupcima u 100% koncentrovanom stanju, u pakovanjima od 10L. Pre punjenja sistema, Propilen glikol FE-3 se mora razblažiti sa isključivo destilovanom vodom, u razmeri od 1:1,5, što znači da na 10 litara Propilen glikol FE-3 dolazi 15 litara destilovane vode. Taj odnos mora biti precizan (1:1,5), kako se ne bi poremetio balans aditiva u sistemu. Propilen glikol FE-3 se ne može mešati ni sa jednim drugim fluidom, niti bilo kakvom drugom vodom osim destilovane. Pri dolivanju fluida u sistem (usled eventualnog pada pritiska nakon nekog vremena korišćenja sistema) mora se ponovo ubaciti Propilen glikol FE-3, takođe razblažen u razmeri od 1:1,5 (1L Propilen glikol FE-3 na 1,5L destilovane vode).

Bilo koji drugačiji odnos mešanja neće dati zadovoljavajuće rezultate.


Automatsko podešavanje elektrolita (trajanje 3-5 minuta) dozer – D1

Dozers for electrolyte adjustment - D1

Još jedno inovativno rešenje, nastalo u proizvodnji firme „Ekoterm2001“ - Srbija!

Nema više komplikovanog i dugotrajnog podešavanja elektrolita u sistemima sa jonizujućim kotlovima.

Prednosti dozera za podešavanje elektrolita:

  • Lako rukovanje i podešavanje elektrolita;
  • Vreme podešavanja elektrolita max. 5 minuta;
  • Podešavanje elektrolita pomoću ventila dozera;
  • Izuzetno precizno podešavanje (0,1 ÷ 0,2 A);
  • Veoma kratko zadržavanje montera grejanja.

Specijalni dozer sistemi za jonizujuće – elektrodne kotlove, nastali u razvojnim pogonima kompanije „Ekoterm2001“ – Srbija, jedinstveni su u svetu. Vrlo jednostavna varijanta za najfinije podešavanje elektrolita u sistemu bez ikakvog napora i dosadašnjih veoma komplikovanih podešavanja. Sistem, takođe, možete sami podesiti jednostavnim praćenjem tehničkog uputstva. Više Vam za to nisu potrebni skupi majstori centralnog grejanja.


Specijalna tečnost za podešavanje elektrolita FE - 2

Special liquid for electrolyte adjustment FE - 2

Oko 20 mililitara je dovoljno za jedno doziranje sistema. FE-2 ima sve karakteristike Propilen glikol FE-1 i potpuno je ekološki bezbedan. Tečnost za doziranje elektrolita FE-2 služi za fino podešavanje, čak do preciznosti od 0,1÷0,2 A.

Elektrolit FE-2 možete kupiti isključivo u firmi „Ekoterm 2001“. To je jedini i siguran način da dobijete originalnu tečnost za podešavanje elektrolita.


Filter mehaničkih nečistoća

Mechanical impurities filter

Neophodan je u jonizujućim sistema radi zadržavanja čestica nečistoće koje onemogućavaju pravilan rad kotla. U toku grejne sezone očistiti filter prema potrebi.


Specijalni razmenjivači toplote za jonizujuće sisteme

Special heating exchangers for ionize systems

Prednosti razmenjivača toplote:

  • Nema prljanja kotla u sistemu centralnog grejanja;
  • Nema stvaranja korozije u primarnom sistemu;
  • Nema blokiranja rada sistema;
  • Mala količina vode u primarnom sistemu (3÷5 litara).

Specijalni razmenjivači toplote za jonizujuće kotlove, jedinstveni u svetu!

Specijalni razmenjivači toplote služe prvenstveno za prenos toplotne energije iz primarnog u sekundarni sistem jonizujućeg grejanja gde je neophodna izuzetna čistoća sistema. Razmenjivači su konstruisani od posebnih vrsta materijala, koji ne mogu zaprljati sistem grejanja. Za tim rešenjem se oko 10 godina tragalo. Kompanija „Ekoterm2001“ je inovirala i na svetsko tržište plasirala više vrsta razmenjivača toplote, u zavisnosti od snage, koji su bez ikakve konkurencije u svetu termotehnike. Kako klasični razmenjivači ne mogu raditi u jonizujućim sistemima, jer dolazi do velikog prljanja elektroda, korozije, velikog utroška električne energije i blokiranja rada samog sistema, u kompaniji „Ekoterm2001“ je osmišljeno ovo jedinstveno rešenje. Tradicionalni razmenjivači toplote koji se mogu naći na tržištu izrađuju se po potpuno drugim standardima u odnosu na jonizujuće razmenjivače toplote i ne mogu se koristiti adekvatno u jonizujućem grejanju. Mogu se koristiti u svim sistemima grejanja,kako u jonizujućem tako i u standardnom sistemu.


Tečnost za čišćenje sistema "Afifer" A-1

System cleaning liquid Afifer A-1

„Afifer A-1“ je biorazgradiv čistač unutrašnjosti sistema za centralno grejanje, koji otklanja sve nečistoće i ostale nepoželjne elemente unutar sistema. Uklanja blaže oblike korozije, kamenca, masnoća, itd.

„Afifer A-1“ je potpuno ekološka tečnost i potpuno je prilagođena čišćenju jonizujućih sistema. Može se koristiti za ispiranje i drugih sistema grejanja. „Afifer A-1“ se razblažuje vodom u razmeri od 2÷3%. Ako su sistemi veoma zaprljani (korozija, kamenac, itd.), može se dozirati sa jačom koncentracijom bioklinera „Afifer A-1“ (do 5%), a postupak se može ponoviti više puta u zavisnosti od zaprljanosti sistema, jer ova tečnost nema štetnog dejstva na sisteme grejanja. Ispiranje „Afiferom A-1“ traje oko jedan sat. Za to vreme cirkulaciona pumpa mora biti na maksimalnoj brzini. Dok se vrši ispiranje sistema, nikako ne uključivati kotao (uključiti samo cirkulacionu pumpu). Nakon jednog sata ispiranja „Afiferom A-1“, sistem isprati čistom vodom. Po potrebi postupak ponoviti, sve dok iz sistema ne izadje potpuno čista voda. Nakon toga možete pristupiti punjenju sistema.

„Afifer A-1“ možete kupiti isključivo u „Ekoterm 2001“ prodaji. To je jedini i siguran način da dođete do originalne tečnosti za ispiranje sistema. Druge tečnosti za ispiranje nisu pogodne za ispiranje jonizujućih sistema. Za sve ostale informacije pročitati tehničko uputstvo za ugradnju sistema u rubrici „čišćenje i ispiranje sistema“.

„Afifer A-1“ se isporučuje u pakovanjima od 1 litar.


Ketridž - uložak filter

Filter pad

Uložak filtera služi za fino prečišćavanje fluida u sistemu od mehaničkih nečistoća. Uložak filtera oprati tokom rada sistema po potrebi, ili ga zameniti novim uloškom u slučaju da je isuviše zaprljan i nije moguće adekvatno ga isprati. Ispiranje uloška filtera vrši se prostim ispiranjem pod mlazom tople vode.


Tečnost za doziranje elektrolita u sistemu FE-2 (500 i 1000 ml)

Filter pad

Tečnost za doziranje elektrolita FE-2 se koristi u sistemima gde ne postoji primarni i sekundarni sistem (razmenjivač toplote). FE-2 se dozira sa oko 20÷25ml tečnosti na svakih 10L destilovane vode u sistemu. Može se dodavati još po malo tečnosti FE-2, ukoliko za tim postoji potreba. Tečnost FE-2 se koristi za podizanje snage grejanja u jonizujućim sistemima.


FE-3-Srbija

Filter pad

FE-3 – Srbija služi za zaštitu sistema grejanja od korozije i za eliminisanje kiseonika iz destilovane vode u sistemu. Produžava vek trajanja kotla i do nekoliko puta (u zavisnosti od toga u kakvom se stanju nalazi instalacija pri ubacivanju tečnosti). FE-3 – Srbija se dozira sa 100 ml tečnosti na svakih 30 litara destilovane vode u sistremu grejanja.

SVI GORENAVEDENI ARTIKLI BITNO UTIČU NA PRAVILAN RAD SISTEMA U CELINI I SMANJUJU POTROŠNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, POVEĆAVAJUĆI POUZDANOST SISTEMA GREJANJA!