Kotlovi sa ruskih podmornica

Elektro jonizujući kotlovi najveće uštede - 50%

Protočni elektrodni kotlovi služe za zagrevanje vode u zatvorenim i otvorenim sistemima grejanja kuća, stanova, vikendica, pomoćnih prostorija, hala i drugih objekata koji zahtevaju grejanje prostora.

Elektrodni jonizujući kotlovi rade po principu neposrednog prenosa električne energije na molekule vode, što dovodi do porasta temperature. Ukoliko u kotlu nema vode, automatski se prekida rad, pri čemu se potpuno eliminiše mogućnost termičkog oštećenja, koje je sa drugim vidovima grejanja redovna pojava (eksplozija, požar, dim, itd.).

Kod ovog kotla ne postoji mogućnost kvara (pregorevanja grejača). Jonizujući kotlovi postižu od 50% do 60% bolje rezultate u uštedi energije od klasičnih elektro i gasnih kotlova iste snage, a u odnosu na čvrsto gorivo, lož ulje i sl. i do 150% (mereno u Srbiji). Ovi parametri variraju od zemlje do zemlje, u zavisnosti od cene energenata.

Kotao Ekonomik 03-5 kW

Kotao Ekonomik 03

Kotao Vulkan 2F-7 kW

Kotao Vulkan 2F-7KW

Kotao Vulkan 3F-15 kW

Kotao Vulkan 3F-15KW

Kotao Vulkan 9F-21 kW

Kotao Vulkan 9F-21KW

Kotao Vulkan 9F-30 kW

Kotao Vulkan 3F-30KW