Kotao "Vulkan 2F-7 kW"

Ekoterm2001 - Elektrodni protočni kotao

Vulkan 2F je međufazni kotao koji zauzima 2 faze kućne instalacije. Koristi se tamo gde postoje limitatori utroška električne energije, npr. do 16 A, gde je nemoguće grejati se na električnu energiju. Ovaj kotao pruža rešenje i za takve uslove, tako što se dve faze koriste za kotao, a treća za druge kućne uređaje.


Karakteristike

Potreban napon: 2N~400/3N~400 V
Intenzitet struje: promenljiv
Frekvencija: 50 Hz
Jačina struje: 2,5 - 32 A
Snaga: 0,5 - 7 kW
Radni pritisak: 0,2 MPa (2 bar)
Max. temperatura u sistemu: 70°C
Masa: 2,95 kg
Dužina: 380 mm
Prečnik: 120 mm
Stepen zaštite: iP-X-1
Kotao Vulkan 2F