Najčešće postavljana pitanja

Mesečna potrošnja kotla zavisi od velikog broja faktora (lokacija objekta ili stana, unutrašnja projektna temperatura, veličine objekta, termički omotač objekta, prolaz toplote kroz stolariju, ventilacioni gubici, gubici kroz toplotne mostove termičkog omotača, površina prozirnih elemenata i njihova okrenutost ka određenim stranama sveta, osenčenost objekta, solarni dobici itd.), tim faktorima se određuje energetski razred objekta ili stana (iz tog razloga je energetski razred pretežno različit za svaki objekat ili stan).

Kako bi se odredio energetski razred objekta, neophodna je analiza svih gorepomenutih faktora, koju vrši projektant grejanja/termoenergetičar, odnosno, kako bi detaljno znali energetski razred svog objekta, neophodno je da angažujete projektantsku kuću.

Na naslovnoj strani se nalazi pdf datoteka u kojoj je opisan okvirni proračun potrošnje našeg električnog kotla, ukoliko okvirno znate energetski razred svog objekta. Imajte na umu da su energetski razredi u Srbiji najčešće „E“ i „F“ (starija gradnja) i nešto bolji razredi novija gradnja.

Snaga kotla se, takođe, određuje prema energetskom razredu objekta ili stana. U kartici „Proizvodi“ data je procena koliku maksimalnu površinu objekta mogu grejati odgovarajući kotlovi, taj podatak treba uzeti sa rezervom, pošto su razmatrani optimalni uslovi rada kotla. Najčešće Vam tu informaciju obezbeđuje instalater/monter grejanja na osnovu iskustva, nakon što pogleda Vaš objekat ili stan.

Osigurači mogu izbacivati iz više razloga, a glavni su:

 • Automatski osigurači su potrošni materijal i nakon nekoliko serija izbacivanja treba ih zameniti novim.
 • Loš kvalitet automatskih osigurača.
 • Oslabljeni bimetali izbacuju na nižoj amperaži od deklarisane.
 • Nepravilno podešen elektrolit u sistemu.
 • Nedovoljno ispran sistem centralnog grejanja, tako da i dalje sadrži nečistoće.
 • U sistemu je obična, a ne destilovana voda (obavezno po ispiranju sistema od strane izvođača radova u sistem ubaciti destilovanu vodu, a zatim prema tehničkom uputstvu dodavati sodu bikarbonu, da biste postigli dovoljnu snagu grejanja).
 • U sistemu mora biti proverena destilovana voda, a ne kišnica, obična voda, bunarska voda, dejonizovana ili demineralizovana voda, kao i druge vrste vode ili antifriza.
 • U slučaju prevelike snage (previše sode u sistemu), pri čemu se mora ispustiti sva destilovana voda iz sistema, a zatim sistem isprati običnom vodom i nakon toga ubaciti u sistem novu, destilovanu vodu. Dalje je potrebno pridržavati se tehničkog uputstva za ugradnju (dodavanje sode, ukoliko je potrebno). Sodom bikarbonom povećavate snagu kotla. Napominjemo da kotao u sebi nema grejač, već je to sam elektrolit, odnosno voda u sistemu sa određenim procentom sode bikarbone, prema uputstvu. Pri podešavanju elektrolita, obavezno pratiti rad ampermetra i parametre rada određene tehničkim uputstvom.

Ova vrsta jonizujućih kotlova radi u baznoj (pH 8÷10), a ne u kiseloj sredini i zahteva isključivo destilovanu vodu u sistemu. Na prostorima R. Srbije se u velikoj meri prodaje nekvalitetna destilovana voda, tako da je od proizvođača potrebno imati garanciju da je to zaista destilovana voda. U sistemu centralnog grejanja to možete proveriti na taj način što ćete po završenom punjenju sistema destilovanom vodom aktivirati kotao i tada na ampermetru ne sme pokazati nikakvu, ili vrlo malu snagu (0,5÷1A). Kasnijim dodavanjem sode bikarbone (prema tehničkom uputstvu) generišete elektrolit i time povećavate amperažu kotla.

Destilovana voda treba biti ubačena u sve sisteme grejanja, s tim što je za ovaj sistem to obavezno. Ako u sistem ubacite običnu vodu negarantovanog hemijskog sastava, to može izazvati smanjenu provodljivost električne energije elektroda (pad amperaže). U slučaju prljanja elektroda, kotao treba očistiti od prljavštine (elektrode i cevi). Sve metalne delove koji prenose električnu energiju treba očistiti, a zatim kotao ponovo vratiti u sistem grejanja, potpuno čistog. Ako su oštećenja cevi i elektroda usled nečistoća ili kamenca većeg obima, tako da je došlo do njihove nagriženosti, odnosno raspadanja, neophodno je zameniti ih novim (kontaktirati nas).

Usled rada kotla u kiseloj sredini (u slučaju da monter grejanja nije na adekvatan način isprao i očistio sistem grejanja određenim hemijskim sredstvima, što određuje monter na licu mesta u zavisnosti od materijala instalacije), može doći do oksidacije elektroda, korozije ili čak stvaranja mulja na samom kotlu, odnosno instalaciji. To se može videti tako što će pasti amperaža (snaga) kotla i kotao neće dostizati zahtevanu temperaturu. Firma „Ekoterm 2001“ ne snosi odgovornost za sisteme koji nisu adekvatno pripremljeni pre njihove upotrebe. Samo pravilno tumačenje i stručna ugradnja montera može obezbediti siguran, trajan rad kotla i uštedu do 45% u odnosu na standardne elektro-kotlove.

Podešavanje temperature kotla vrši se sobnim i radnim termostatima. To su standardni termostati koji mere temperaturu - sobni u prostoriji, a radni temperaturu tečnosti u sistemu centralnog grejanja. Od rada termostata u velikoj meri zavisi i sam rad kotla.

Nekvalitetni termostati mogu da dovedu do povećane potrošnje električne energije, jer snabdevaju kotao informacijama sa zakašnjenjem. Najbolji su digitalni termostati koji imaju visoku preciznost:

 • Sobni sa histerezom od 1 ⁰C ± 0,1÷0,2 ⁰C;
 • Radni sa histerezom 2÷4 ⁰C ± 0,5 ⁰C;
 • U ponudi imamo proverene i precizne termostate.

Podešavanje temperature kotla je od velikog značaja za potrošnju električne energije kotla i veoma je bitno pravilno rukovati njima.

Razmenjivač toplote je potrebno koristiti tamo gde je potrebno zagrevati sanitarnu vodu, gde su veoma prljavi sistemi centralnog grejanja i gde intenzivno prljaju elektrode kotla,ili u sistemima gde se u sekundarnom sistemu zahteva antifriz ili neki drugi fluid (vikendice i kuće koje se povremeno greju).

Elektronika je potrebna. Neophodni su uređaji kao što su kontaktne sklopke, ampermetar i osigurači. Sve te komponente možete naći kod nas u ponudi pod nazivom „Elektro-ormarić“ ili „Ormarić sa automatikom“.

Ukoliko se nalazite na teritoriji R. Srbije, dovoljno je da nam dostavite svoje podatke i kontakt, nakon čega ćemo Vam poslati željene proizvode, plaćanje može biti pouzećem, na žiro račun, gotovinski, Western Union-om, itd. Takođe, uvek možete lično preuzeti željene proizvode.

Ukoliko se nalazite van R. Srbije, potrebno je da uplatite na naš žiro račun iznos koji je prethodno fakturisan i poslat zajedno sa instrukcijama za plaćanje. U fakturi će biti uključena i cena transporta i izvozno carinjenje. Za veće količine proizvoda, preporučujemo da kupac samostalno organizuje transport. Slobodno nas kontaktirajte za više informacija i dogovor oko transporta.